Video, kuliah maghrib, bacaan tafsir ayat 1 (trek 2 dari 2), surah Al-Falaq; oleh ustaz Hishamuddin Abdul Aziz…

KULIAH MAGHRIB SURAH AL-FALAQ, AYAT 1 (Trek 2/2)   Ke ayat 2; Video, kuliah maghrib, bacaan tafsir, ayat 2, S Al-Falaq; oleh ustaz Hishamuddin Abdul Aziz…