Tafsir Ayat 1 Surah Al-Falaq -Trek 1 dari 2-

Tafsir Ayat 1 Surah Al-Falaq -Trek 1 dari 2- AYAT 1 Firman Allah; قل أعوذ برب الفلق Al-Wasit:- Perkataan al-falaq: asalnya membawa makna membelah sesuatu dari sesuatu, memisahkan sebahagian dari sebahagian yang lain. Apa yang dikehendakki dengannya di sini: (Waktu) Subuh. Digelar فلقا kerana pembelahan malam pemisahan antara keduanya, sebagaima tersebut di dalam firmanNya: فالق … Continue reading Tafsir Ayat 1 Surah Al-Falaq -Trek 1 dari 2-