Uncategorized

Hukum sambung rambut dengan rambut manusia

Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmuk, jilid 3, halaman 141 ada menyebutkan: “Seseorang perempuan tidak boleh menyambungkan rambutnya dengan rambut manusia lain. Menyambungkan rambut dengan rambut manusia lain adalah haram tanpa khilaf, tanpa mengira rambut kepunyaan lelaki atau perempua dan juga rambut kepunyaan mahram atau selain mahram.”

About the author

Hishamuddin Abdul Aziz

Leave a Comment