Category - Feqah Taharah

Feqah Taharah

Tayamum (2)

Pembahagian Tayamum Tayamum terbahagi kepada dua bahagian. Pertama; Tayamum yang difardhukan, ke...