Feqah Taharah

2. Zat-Zat Yang Suci & Najis

2. Zat-Zat Yang Suci & Najis

[KLIK SINI] untuk ke Tajuk: 1. Bahagian-Bahagain Suci & Zat-Zat Yang Suci

 

Zat-Zat Yang Suci

Benda-Benda Cair Yang Suci

Dan di antara (zat-zat suci) yang cair adalah air, minyak, perahan tebu, air bunga, cuka. Maka semua ini dari benda-benda bukan hidup yang suci, selagi tidak datang kepadanya apa yang menajiskannya. Juga (di antara zat-zat yang suci itu juga adalah), air mata dari setiap yang hidup; juga peluhnya, air liurnya dan hingusnya di atas penditelan mazhab-mazhab sebagai yang tertera di bawah.

…………………………………………..

As-Syafi’iyah

Mereka berkata, suci setiap sesuatu dari ini apa bila adalah dari binatang-binatang yang suci, samada dimakan dagingnya atau tidak. Mereka juga mensucikan bisa ular dan kala jengking.

Al-Malikiyah

Mereka berkata: air liur yang keluar dari mulut dalam keadaan sedar dan tidur. Ini, adalah suci tanpa perselisihan. Ada pun apa yang keluar dari perut ke mulut, maka ianya najis dan diketahui perbezaan warnanya dan baunya. Seakan-akan berwarna kuning dan berbau busuk. Maka jika ia kebiasaan, dimaafkan darinya, jika tidak, tidak di maafkan.

Al-Hanabalah

Mensucikan air mata, peluh, air liur dan lendir, samada dari binatang yang dimakan atau selain darinya. Dengan syarat bahawasanya adalah yang lain itu, seperti kucing atau yang lebih kecil darinya. Dan bahawasanya tiadalah lahir dari binatang yang bernajis.

…………………………………………..

Dan darinya (zat-zat yang cair dan suci), telur yang tidak busuk. Juga susunya, apabila ia manusia atau binatang yang dimakan dagingnya. Ada pun, anggota badan yang hidup, samada manusia atau selainnya, maka sesungguhnya ia suci, setimpal dengan kejadiannya, melainkan beberapa bahagian dari binatang yang akan diperincikan pada mazhab-mazhab.

…………………………………………..

Asy-Syafi’iyah dan Al-Hanabalah

Di antara pengecualian itu adalah anjing, babi dan apa yang lahir dari keduanya atau dari salah satu dari keduanya bersama yang lain. Dan golongan Hanbali menambah atas yang demikian itu, apa yang tidak dimakan dagingnya, apabila adalah ia lebih besar dari kucing pada kejadian asalnya.

Al-Hanafiyah

Mengatakan bahawa binatang itu semuanya tiada bernajis melainkan babi sahaja.

Al-Malikiyah

Tiada suatu pun binatang-binatang najis secara mutlak. Maka anjing, babi dan apa yang lahir dari keduanya suci semuanya.

…………………………………………..

Dan darinya (iaitu, zat-zat yang cair dan suci) itu adalah lendir dan kahak. Dan darinya jasad haiwan laut, jika pun panjang hayatnya di darat, seperti buaya.

……………………………………………

Golongan Syafi’i dan Hambali mengecualikan beberapa bangkai binatang laut, dan darinya; buaya, katak dan ular. Maka semua yang disebut itu, najis. Dan selain dari itu , apa sahaja yang datang dari laut adalah suci.

……………………………………………

Dan (bangkai) katak, kura-kura laut, walau pun ia dalam rupa anjing atau babi atau manusia; samada mati di darat atau dilaut adalah suci, di atas sabda Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam:

أحلت لنا ميتتان

Maksudnya: “Dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah: iaitu, ikan dan belalang, hati dan limpa.”

 

Dan darinya, bangkai binatang darat yang tiada baginya darah yang mengalir, seperti lalat, ulat, belalang, semut dan kutu.

………………………………………………..

Golongan Syafi’i mengatakan najis akan Bangkai-bangkai yang disebutkan kecuali belalang.

………………………………………………..

Zat-Zat Yang Najis

Zat-zat najis itu banyak: darinya bangkai binatang darat selain manusia, apabila adalah baginya darah sendiri yang mengalir disisi lukanya, tidak seperti bangkai binatang laut; maka sesungguhnya ia suci kerana perkataan Nabi sallallahu alaihi wa sallam:

هو الطهور ماؤه الحل ميتته

“Dia (laut) suci airnya, hahal bangkainya.”

Dan tidak seperti bangkai manusia, maka sesungguhnya ia suci sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu. Dan tidak seperti bangkai binatang darat yang tiada baginya darah yang mengalir dalam tubuhnya, seperti belalang, maka sesungguhnya ia suci.

2. Zat-Zat Yang Suci & Najis 

About the author

Hishamuddin Abdul Aziz

Leave a Comment