Tafsir Al-Quran

Tafsir Surah Al-Bayyinah Ayat 1-3

Ia adalah Makiyyah pada perkataan Yahya bin Salam. Ia adalah Madaniyyah pada perkataan Ibnu Abbas dan Jumhur. Ia ada sembilan ayat.

AYAT 1


لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
. . . . . . .
اهل الكتاب

Adapun Ahlul Kitab, maka mereka: Yahudi dan Nasara.


المشركين

Orang-orang musyrikin: Penyembah berhala dan api dari orang-orang Arab dan Ajam.
Berkata Mujahid: Tidak lah mereka itu…


مُنْفَكِّينَ

Maknanya: berhenti (dari kepercayaan agama masing-masing)…


حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Maksudnya: al-Quran ini…
Atau bermaksud: Sehingga menjadi jelas kepada mereka kebenaran.
(i)
. . . . . . .


حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Lafaznya masa yang akan datang, tetapi maknanya masa yang telah lepas; maksudnya: sehingga datang kepada mereka Al-Bayyinah; bukti yang terang. Iaitulah: Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yang datang kepada mereka bersama al-Quran. Dia menjelaskan kepada mereka tentang kesesatan mereka dan kejahilan mereka serta menyeru mereka kepada iman.
(b)
. . . . . . . . . . .


Tidak adalah orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasara dan musyrikin meninggalkan kekufuran mereka sehingga datang kepada mereka petunjuk yang dijanjikan dengannya di dalam kitab-kitab sebelum.
(my)
. . . . . . . . . . .


Firman Allahu subhanahu wata’ala;


لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا

Begitulah bacaan umum dan penulisan mushaf.
Firman Allahu subhanahu wata’ala;


مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ

Maknanya, Yahudi dan Nasoro.


وَالْمُشْرِكِينَ

Berkata Ibnu Abbas, ahlil kitab: Orang-orang Yahudi yang berada di Yasrib. Mereka itu adalah Quraizah, Nadhir dan Banu Qainuqa’. Dan المشركون adalah orang-orang yang berada di Makkah dan Madinah serta disekeliling keduanya; dan mereka itu adalah musyrikin Quraisy.


مُنْفَكِّينَ

Maksudnya, berhenti dari kekufuran mereka.


حَتَّى تَأْتِيَهُمُ

Maksudnya, datang kepada mereka penjelasan, yakni Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Berkata Ibnu Kaisan: maksudnya, tidaklah ahlul kitab itu meninggalkan sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wa Sallam di dalam kitab-kitab mereka sehingga dibangkitkan, maka ketika dibangkitkan, mereka irihati kepadanya dan menolaknya. Sebagaimana firman Allahu subhanahu wata’ala;


فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ [البقرة: ٨٩]

Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya (Nabi Muhammad dan Al Quran), mereka mengingkarinya…
Juga bermaksud: Tidaklah mereka itu memburuk-burukkan perkataan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Sallam sehingga dia di bangkitkan. Mereka menggelarkan dirinya dengan Al-Amin, hinggalah datang kepada mereka keterangan atas lidahnya, dan sehingga dia dibangkitkan kepada mereka, maka pada ketika itu mereka memusuhinya.
Maksud ayat: Tidaklah mereka itu diazab dan dibinasakan melainkan setelah dibangkitkan hujah ke atas mereka dengan pengutusan rasul-rasul dan penurunan al-Kitab. Ahli kitab dari kalangan Yahudi mengatakan Uzair anak lelaki Allah. Dari kalangan Nasara pula mengatakan Isa itulah Allah dan dari kalangan mereka, ada yang mengatakan bahawa dia anakNya. Dari kalangan mereka juga ada yang mengatakan Tuhan itu adalah salah satu dari tiga. Dikatakan, ahlul kitab adalah orang-orang yang beriman kemudian mereka kafir selepas nabi-nabi mereka. Musyrikin itu asalnya dilahirkan atas fitrah, maka mereka kafir selepas mencapai umur baligh. Dikatakan: Musyrikin itu sifat ahlil kitab juga, kerana mereka tidak mengambil manfaat dari kitab mereka dan meninggalkan tauhid. Adapun Nasara itu, musallisah (mentigakan) dan umumnya orang-orang Yahudi itu musyabbihah (menyerupakan); kedua-duanya adalah syirik.
Dikatakan: Sesungguhnya الكفر di sini adalah kufur terhadap Nabi sallallahu alaihi wa Sallam.


حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Al-Bayyinah: Muhammad sallallahu alaihi wa Sallam.
(q)

_______________________________

AYAT 2


Kemudian dia menafsirkan perkataan البينة dengan firmannya:


رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً

Bermaksud: Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan apa yang dia membacanya dari al-Quran: yang ia tertulis di alam yang tertinggi di dalam sujud yang suci, sebagaimana firman-Nya:


فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ [عَبَسَ: ١٣ -١٦]

(Ayat-ayat Suci itu tersimpan) dalam naskhah-naskhah yang dimuliakan, Yang tinggi darjatnya, lagi suci (dari segala gangguan), (Terpelihara) di tangan malaikat-malaikat yang menyalinnya dari Lauh Mahfuz; (Malaikat-malaikat) yang mulia, lagi yang berbakti…
(I)
. . . . . . . . . . . .


مُطَهَّرَةً

“… yang suci…”
Dari kebatilan (sia-sia), pendustaan dan pembohongan.
[b]
. . . . . . . . . . .


مُطَهَّرَةً

“… yang suci…”

Berkata Ibnu Abbas: Dari pembohongan, keraguan, kepura-puraan (an-Nifaq) dan kesesatan.
Berkata Qatadah: Dari kebatilan.
Dikatakan: Dari kebohongan, kesangsian dan syirik. Makna ayat, satu sahaja, iaitulah dia membaca dari halaman hatinya, bukan dari kitab, sebab dia tidak tahu membaca dan menulis (ummeey).
Perkataan;


مُطَهَّرَةً

Adalah dari sifat as-suhuf.

Sebagaimana firman-Nya Ta’ala:


فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ

[عبس: ١٤ – ١٣]

(Ayat-ayat Suci itu tersimpan) dalam naskhah-naskhah yang dimuliakan… Yang tinggi darjatnya, lagi suci (dari segala gangguan)…


Maka perkataan المطهرة adalah sifat bagi suhuf. Dikatakan: ‘Mutahharah’, maksudnya, tidak menyentuhnya melainkan mereka yang suci. Sebagaimana disebut di dalam surah al-Waqi’ah, ayat 79;


لَّا یَمَسُّهُۥۤ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ

Al-Mukhtasarut Tafsir:


لا يمسّه إلا الملائكة المطهَّرون من الذنوب والعيوب.

Jalalain:


﴿لا يَمَسّهُ﴾ خَبَر بِمَعْنى النَّهْي ﴿إلّا المُطَهَّرُونَ﴾ الَّذِينَ طَهَّرُوا أنْفُسهمْ مِن الأَحْداث.

(J)

Sesungguhnya Al-Quran ini yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah al-Quran yang besar menafaatnya, banyak kebaikan, melimpah ruah ilmunya di dalam kitab yang dipelihara, tersembunyi dari mata makhluk, iaitulah kitab yang berada di tangan malaikat. Tidak menyentuh al-Quran melainkan para malaikat yang mulia, yang Allah subhanahu wata’ala mensucikan mereka dari penyakit dan dosa. Dan jangan menyentuhnya juga melainkan mereka yang suci dari syirik, junub dan hadas. (myt)
Dikatakan;


الصُّحُفُ الْمُطَهَّرَةُ

Iaitulah yang berada di sisi Allahu subhanahu wata’ala di dalam Ibu Kitab; yang daripadanya disalin apa yang Allah turunkan ke atas para Nabi dari al-Kitab, sebagaimana firman Allahu Ta’ala:


بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ. فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ [البروج: ٢٢ – ٢١]

(Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir), bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya…
Berkata Al-Hassan: Maknanya ‘lembaran-lembaran (halaman-halaman) yang suci’ di langit.
(q)
. . . . . . . . . . .


Apa yang dikehendaki dengannya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa Sallam, sebagaimana firman Allahu Ta’ala selepas itu;


رَسُولٌ مِّنَ الله يَتْلُواْ صُحُفاً مُّطَهَّرَةً

Kerana, Nabi sallallahu alaihi wa Sallam itu, pada zatnya ada hujah atau dalil yang sah atas dakwaan kenabian; yang memperlihatkan kesempurnaan aqal dan kemuliaan akhlaknya; dan mendatangkannya dengan mukjizat yang memperkuatkan kenyataan bahawa dia itu benar pada apa yang dia sampaikan dari Tuhannya.
Maksud ayat: Tiadalah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani; dan tiadalah juga orang-orang yang mendustakan kebenaran dari kalangan kaum musyrikin; dan tiadalah mereka melepaskan kekufuran dan kesyirikan mereka…


حتى تَأْتِيَهُمُ البينة

“…sehingga datang kepada mereka Al-Bayyinah…”


Yang mana Al-Bayyinah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa Sallam sendiri. Maka ketika datang kepada mereka ‘al-Bayyinah’ ini, ada dari kalangan mereka yang beriman dan ada dari kalangan mereka yang tetap diatas kekufuran, syirik dan kesesatan.


Sahibul Kasy-Syaf menyebut: Adalah orang-orang kafir dari dua golongan; ahli kitab dan penyembah berhala. Mereka berkata sebelum Nabi sallallahu alaihi wa Sallam dibangkitkan: Kami tidak akan berhenti dari apa yang telah kami percayai dari agama kami, dan kami tidak akan meninggalkannya sehinggalah dibangkitkan Nabi yang telah tertulis di dalam Taurat dan Injil, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Sallam. Maka Allahu subhanahu wata’ala menceritakan apa yang mereka katakan, kemudian berfirman:


وَمَا تَفَرَّقَ الذين أُوتُواْ الكتاب

Maknanya bahawa mereka berjanji bersama dengan kebenaran apabila datang kepada mereka ar-Rasul, kemudian mereka tidak akan memisahkan diri dari kebenaran, dan tidak akan kekal atas kekufuran.
Ada yang berkata: “Aku tidak akan tinggalkan apa yang aku sedang berada di dalamnya sehinggalah Allah mengurniakan aku kekayaan”. Maka Allah mengurniakan kepadanya kekayaan tetapi bertambah pula kefasiqan.


Mereka mengatakan bahawa mereka berpegang teguh dengan agama mereka, tidak meninggalkannya melainkan datang kepada mereka Al-Bayyinah.


Dari kalangan mereka (ahli tafsir) yang melihat bahawa مُنْفَكِّيْنَ dengan makna متروكين, iaitu yang ditinggalkan bukan dengan makna تاركين yang meninggalkan. Maksud ayat: Mereka semua tidak ditinggalkan atas kekufuran dan kesyirikan yang mereka berada di atasnya, sehingga didatangkan kepada mereka Al-Bayyinah, firman Allah subhanahu wata’ala;


أَيَحْسَبُ الإنسان أَن يُتْرَكَ سُدًى

“Patutkah manusia itu menyangka, bahawa ia akan ditinggalkan terbiar (dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan menerima balasan)?”
Atau ia bermakna: Kaum itu tidak ditinggalkan (terlepas) dari urusan, perintah, kekuasaan dan pemerhatian Allah subhanahu wata’ala terhadap mereka, kecuali Allah membangkitkan kepada mereka Rasul yang membawa peringatan, mendirikan keatas mereka hujah. Seolah-olah Allah subhanahu wata’ala berfirman: “Mereka tidaklah akan dibiarkan begitu sahaja”.
Allah subhanahu wata’ala menyebut ahli kitab di dalam ayat ini adalah kerana kekufuran mereka sangat buruk dan keji. Mereka membaca al-Kitab, mereka mengenali sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Sallam. Kemampuan mereka untuk mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah lebih besar dan sempurna. Mereka mengenali jalan yang dilaluinya. Mereka tahu bahawa dia adalah Rasul mulia yang diutus Allah subhanahu wata’ala untuk menunjuki mereka, namun dalam keadaan yang seperti itu mereka mengkufurinya; sebagaimana firman Allahu subhanahu wata’ala:


فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ الله عَلَى الكافرين

Firman Allah subhanahu wata’ala:


رَسُولٌ مِّنَ الله يَتْلُواْ صُحُفاً مُّطَهَّرَةً

Maksudnya: Mereka tidak meninggalkan agama mereka sehingga datang kepada mereka Rasul mulia dari sisi Allah agar dia membacakan ke atas telinga mereka halaman-halaman dari Al-Quran yang suci. Maknanya: Yang bersih dari syirik, kekufuran dan kebatilan.
. . . . . . . . . . . .


AYAT 3


فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

“Terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar.”
Berkata Ibnu Jarir: Maksudnya, di dalam lembaran-lembaran yang suci kitab dari Allah yang sangat bernilai: yang adil, jujur dan tiada di dalamnya kekeliruan, apatah lagi kesalahan kerana ia dari sisi Allah Azza wa Jalla.
Berkata Qatadah:


رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً

Al-Quran bertutur dengan sebaik-baik sebutan. Berkata Ibnu Zaid:


فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

Yang jujur dan yang adil.
(I)
. . . . . . . . . . .


فِيهَا

Maknanya, di dalam halaman-halaman…


كُتُبٌ

Maknanya, ayat-ayat, hukum-hukum yang di salin di dalamnya…


قَيِّمَةٌ

Yang adil, jujur; tiada penyelewengan.
(b)
. . . . . . . . . . .


فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

Maksudnya; yang jujur, saksama dan adil.


Berkata setengah ahli ilmu: as-suhuf adalah kitab-kitab. Kitab di sini membawa makna hukum-hakam. Firman Allah:


كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ [المجادلة: ٢١]

Allah telah menetapkan: “Sesungguhnya Aku dan Rasul-rasulKu tetap mengalahkan (golongan yang menentang)”.


Dengan makna telah menghukumkan (menetapkan).


Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda:


وَاللَّهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ

“Demi Allah, aku akan menghukum di antara kamu semua dengan kitab Allah…”


Kemudian baginda menghukum dengan hukuman rejam dan tidaklah sebutan rejam itu ada di dalam Al-kitab. Maka maknanya: Aku akan menghukum di antara kamu dengan hukum Allahu Ta’ala.
(Q)
. . . . . . . . . . .


Maksudnya: Di dalamnya surah-surah yang terdiri daripada ayat-ayat al-Quran; yang jujur dan tiada kebengkokkan padanya. Bahkan ia adalah yang berbicara dengan kebenaran, kebaikan, panduan dan berita-berita Nabi² terdahulu serta keadaan mereka bersama kaum mereka.
(w)
. . . . . . . . . .


في تلك الصحف أخبار صدق وأحكام عدل، ترشد الناس إلى ما فيه صلاحهم ورشدهم.

Perkataan صلاح di sini di antaranya membawa maksud; kebaikan, kesopanan, ketulusan dan keutuhan.
Perkataan رشد di sini pula di antaranya membawa maksud; bimbingan yang benar, fikiran yang sihat dan pemikiran yang rasional.
(Mt)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ustaz Hishamuddin Abdul Aziz adalah seorang warga OKU. Sejak jatuh pada April 2020, keadaan ustaz bertambah uzur dari sebelumnya. Andai sudi menyumbang, salurkanlah ke no akaun 12168020073576 (Bank Islam Malaysia Berhad); atau no akaun 164799034703 (Maybank); atas nama Hishamuddin bin Abdul Aziz bagi membantu beliau sebagai warga OKU dalam usaha pengembangan ilmu² agama & lain² keperluan. Ustaz boleh dihubungi di talian: 01470671775. [muiz@admin]

About the author

Hishamuddin Abdul Aziz

Leave a Comment