Sirah Nabi Tafsir Al-Quran

Kisah Nabi Musa & Khadhir dari sentuhan surah al-Kahfi (Siri 1)

Kisah Nabi Musa & Khadhir (Siri 1)

Kisah Nabi Musa & Khadhir

Firman Allah (s.w.t);

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ

Maksudnya: “Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Nabi Musa (alaihis salam) berkata kepada temannya: “Aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu atau aku berjalan terus bertahun-tahun lamanya…”

Melalui frasa di atas, dari ayat 60 surah al-Kahfi ini, Allah (subhanahu wa ta’ala) memberitakan kepada Nabi (sallahu alaihi wa sallam) tentang NabiNya Musa (alaihis salam), dan keinginannya yang bersangatan kepada kebaikan dan menuntut ilmu, bahawasanya dia berkata kepada `budak’nya (iaitulah orang yang berkhidmat kepadanya yang memenuhi keperluannya pada waktu biasa dan pada waktu musafir; dan dia itu adalah Yusha’ bin Nun yang Allah akan beritakan selepasnya nanti): ‘‘Aku masih akan bermusafir walaupun lama ke atas ku perjalanan yang sukar, dan walau pun aku akan bertemu dengan kesusahan-kesusahan serta kepayahan-kepayahan, sehingga aku bertemu dengan pertemuan dua laut1, dan ianya adalah tempat yang diwahyukan kepadanya bahawa engkau akan mendapati padanya seorang manusia dari hamba-hamba Allah (subhanahu wa ta’ala), di sisinya ada ilmu yang tiada pada mu. [As-Sa’adi]. Firmannya lagi dihujuang ayat 60 ini;

أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا

Maksudnya: “…atau aku berjalan terus bertahun-tahun.” Iaitulah, jarak yang panjang. Juga membawa maksud; harapan dan keinginan yang bersangatan menjadikan Musa (alaihis salam) berkata kepada budaknya perkataan ini, dan ini adalah penetapan darinya yang tegas, maka sebagai yang demikian itulah dia melakukannya.

Imam Al-Alusi (rahimahullah) telah mengisyaratkan kepada sebab perancangan Musa (alaihis salam) ke atas perjalanan ini, maka dia berkata: Seolah-olah asal tekad Musa (alaihis salam) ke atas apa yang telah disebut, di atas apa yang meriwayatkannya oleh Syaikhan dan selain dari ke duanya dari hadis Ibnu Abbas (radhi Allahu anhu) dari Ubai bin Ka’ab, bahawasanya dia mendengar Rasulullah (s.a.w) bersabda:

إن موسى- عليه السلام- قام خطيبا في بنى إسرائيل فسئل: أى الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعاتبه الله- تعالى- عليه، إذ لم يرد العلم إليه- سبحانه- فأوحى الله- تعالى- إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك.

Maksudnya: ‘‘Sesungguhnya Musa (a.s) berdiri berkhutbah dikalangan Bani Israel, maka dia ditanya: Manusia manakah yang lebih mengetahui? Maka dia berkata: ‘‘Aku.’’ Maka Allah ta’ala menyalahkannya… Maka Allah mengwahyukan kepadanya: ‘‘Sesungguhnya bagi Ku seseorang di tempat pertemuan dua laut, dia lebih mengetahui dari mu.’’ (Al-Wasit Li Tantawi)

Dan di dalam riwayat lain darinya, dari Ubai juga, dari Rasulullah (s.a.w) bahawasanya Musa (a.s) bertanya kepada Tuhannya, maka dia berkata:

رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم منى فدلني عليه فقال له نعم في عبادي من هو أعلم منك، ثم نعت له مكانه وأذن له في لقائه

Maksudnya: ‘‘Wahai Tuhan ku, jika ada di kalangan hamba Mu, seseorang yang lebih mengetahui dari ku, maka tunjukkan ke atasnya maka Allah berkata baginya: ‘‘Ya, di kalangan hamba Ku, ada seseorang yang lebih mengetahui dari Engkau, kemudian Dia menyifatkan kepada Musa tempatnya dan mengizinkannya untuk pergi bertemu dengannya.’’

 

_______________________

[1] Menurut Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zhilal al-Qur’an, jilid 7, hlm 329 (Gema Insani Press, cet ketiga, April 2008), pendapat yang paling kuat tentang dua laut itu adalah Laut Rum dan Laut Qalzum (Yordania) atau Laut Putih dan Laut Merah. Tempat bertemu keduanya adalah Laut Murrah dan Danau Timsah atau di tempat bertemu dua Teluk Aqabah dan Terusan Suez di Laut Merah.

UNTUK KE;

Kisah Nabi Musa & Khadhir dari sentuhan surah al-Kahfi (Siri 2) [KLIK SINI]

Kisah Nabi Musa & Khadhir (Siri 1)

About the author

Hishamuddin Abdul Aziz

Leave a Comment