Umum

Beza dan Hubungan Di Antara Yaqin dan Tawakal

Beza dan Hubungan Di Antara Yaqin dan Tawakal Yaqin

Beza dan Hubungan Di Antara Yaqin dan Tawakal

Syeikh Al-Jurjanie menjelaskan bahawa Yaqin menurut istilah adalah meyakini sesuatu itu seperti itu dan meyakini bahawa hal itu tidak mungkin kecuali seperti itu, serta senantiasa akan sesuai dengan kenyataan.

Abu Hilal al-Askari mendefinisikan bahawa yaqin adalah tetapnya jiwa dan dadanya merasa tenang dengan apa yang ia ketahui. Al-Baidhawi (W. 691 H) mengatakan bahawa yaqin adalah mengukuhkan ilmu dengan men`tiada’kan keraguan dan kesamaran tentangnya dengan cara berfikir secara mendalam dan menunjukkan dalil.

Quraisy Syihab menjelaskan bahawa yaqin adalah pengetahuan yang mantap tentang sesuatu disertai dengan tersingkirnya apa yang menjadikan samar pengetahuan itu, baik berupa keraguan, maupun dalil-dalil yang dikemukakan lawan. Itu sebabnya Allah tidak dinamai mencapai tingkat yaqin kerana pengetahuan Yang Maha mengetahui itu sedemikian jelas sehingga tidak pernah sesaat atau sedikit pun disentuh oleh keraguan. Berbeza dengan manusia yang yaqin. Sebelum tiba keyakinannya, ia terlebih dahulu didahului oleh keraguan. Namun, ketika ia sampai pada tahap yaqin, keraguan yang tadinya ada, menjadi hilang. Itu disebabkan Allah menjelaskan ayat-ayatnya dalam bentuk yang berbagai dan silih berganti. Sehingga keraguan terkikis sedikit demi sedikit dan yang bersangkutan mencapai tahap yaqin.

Beza dan Hubungan Di Antara Yaqin dan Tawakal Yaqin

Berkata Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah menerangkan makna yaqin: “Yaqin dalam iman seperti kedudukan roh dalam jasad. Yaqin bersama dengan sifat sabar, melayakan seseorang itu jadi pemimpin.

Allah Ta’ala berfirman (dan dengan firman-Nya orang-orang yang mencari petunjuk akan mendapat petunjuk): “Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.” (As-Sajadah:24)

Allah Ta’ala mengkhususkan orang-orang yang yaqin dengan kemampuan mengambil manfa’at terhadap ayat-ayat(Nya) dan hujjah-hujjah, Allah berfirman (dan Dialah sebenar-benar zat yang berbicara): “Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yaqin.” (Az-Zaariyaat:20)

Dan Allah telah mengkhususkan orang-orang yang yaqin dengan petunjuk dan kemenangan di antara seluruh alam, Allah berfirman: “Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur`an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yaqin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.” (Al-Baqarah:4-5)

Maka yaqin adalah nyawa bagi amalan-amalan hati yang (amalan-amalan hati tersebut) merupakan nyawa bagi amalan-amalan anggota badan, dan merupakan haqiqatnya kejujuran dan kebenaran serta pusatnya perkara ini.”

Berkata Ibnu Rejab Al-Hambali menerangkan ma’na tawakkal: “Iaitu benarnya penyandaran hati kepada Allah ‘Azza wa Jalla di dalam mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menolak kemudharatan-kemudharatan (berbagai mara bahaya) dari perkara-perkara dunia dan akhirat seluruhnya, yang seluruh perkara diserahkan kepada-Nya, dan merupakan pembuktiannya iman bahwasanya tidak ada yang memberi, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang memberikan mudharat dan tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Dia.

Pembuktian tawakkal tidaklah menafikan usaha dalam mengambil sebab-sebab yang telah Allah Ta’ala tentukan terhadap makhluk-Nya dengannya dan telah berjalan sunnah-Nya pada makhluk-Nya dengan hal itu, maka sesungguhnya Allah Ta’ala telah memerintahkan untuk mengambil sebab-sebab bersamaan perintah-Nya untuk bertawakkal, maka usaha dalam mengambil sebab-sebab dengan anggota badan adalah ibadah kepada-Nya sedangkan tawakkal kepada-Nya dengan hati adalah keimanan kepada-Nya.”

Berkata Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah: “Yaqin adalah pasangan tawakkal, dan kerana inilah ada yang menafsirkan tawakkal dengan kuatnya yaqin, sedangkan yang benar adalah bahwa tawakkal adalah apa yang terhasil dari yaqin dan hasilnya.”

About the author

Hishamuddin Abdul Aziz

Leave a Comment